Boximize

Boximize

Boximize adalah aplikasi pengambilan nota berstruktur yang membawa anda kekuatan pangkalan data peribadi dan kesederhanaan dan kebolehgunaan apl mengambil nota.
Boximize adalah aplikasi pengambilan nota berstruktur yang membawa anda kekuatan pangkalan data peribadi dan kesederhanaan dan kebolehgunaan apl mengambil nota.
boximize

ciri-ciri

Alternatif untuk Boximize untuk semua platform dengan sebarang lesen

Contexted

Contexted

Konteks adalah aplikasi pengambilan nota hubungan yang membolehkan anda menulis dan menghubungkan nota ke dalam web pengetahuan peribadi.
Objectality

Objectality

Pangkalan data berorientasikan objek bukan teknikal dan konseptual dan aplikasi perisian dinamik.
Klevernote

Klevernote

Jejak.Kumpulkan.Tidak pernah lupa.Klevernote menggabungkan kekuatan pangkalan data peribadi dengan kegunaan aplikasi pengambilan nota ringkas.Jejaki dan kumpulkan apa-apa pada kelajuan lampu, dengan indah.