Puran Service Manager

Puran Service Manager

Pengurus Perkhidmatan Puran adalah utiliti percuma yang dapat membantu anda untuk mengaktifkan / melumpuhkan perkhidmatan Windows.Anda juga boleh memulakan dan menghentikan sebarang perkhidmatan dalam satu klik.
Pengurus Perkhidmatan Puran adalah utiliti percuma yang dapat membantu anda untuk mengaktifkan / melumpuhkan perkhidmatan Windows.Anda juga boleh memulakan dan menghentikan sebarang perkhidmatan dalam satu klik.
puran-service-manager

Kategori

Alternatif untuk Puran Service Manager untuk semua platform dengan sebarang lesen

ServiceMon

ServiceMon

ServiceMon adalah alat pemantauan perkhidmatan mandiri, extensible, masa nyata untuk Windows yang ditulis dalam .NET